Afspraken – Huisartsenpraktijk Baambrugge – Baambrugge
Prins Mauritsstraat 5 1396 JZ Baambrugge Tel:0294 293 518 0294 290698
Header afbeelding

Afspraken

Spreekuur

Afspraak spreekuur
Indien u denkt meer tijd voor uw bezoek aan de huisarts nodig te hebben, kunt u een extra lange afspraak maken. De assistente houdt daar dan rekening mee in de agenda.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

U kunt tussen 08:00 uur en 10:30 uur een huisbezoek aanvragen.

De assistente beoordeelt  samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.
Op de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur
U kunt aan de assistente doorgeven dat u een telefonisch consult met de huisarts wenst. U wordt dan in de loop van de dag door de huisarts teruggebeld.

Beeldbellen
U kunt aan de assistente doorgeven dat u een videoconsult met de huisarts wenst. De huisarts neemt dan contact met u op.

 


Diabetesspreekuur
In overeenstemming met de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden mensen met diabetes mellitus driemaandelijks voor hun ziekte gecontroleerd tijdens het diabetesspreekuur (glucosemeting, voetonderzoek, oogheelkundige controle, etc.). Deze driemaandelijkse controles worden verricht door de praktijkondersteuner (POH). Het jaarlijkse diabetesonderzoek wordt uitgevoerd door de huisarts. Deze periodieke controles dragen bij tot optimale diabetesbehandeling zodat (ernstige) complicaties van de ziekte voorkómen kunnen worden.

Fundusfotografie
Het wordt aanbevolen dat mensen met diabetes eenmaal per twee jaar oogheelkundig worden onderzocht op de aanwezigheid van beschadigingen van het netvlies in de ogen. Dit onderzoek geschiedt met behulp van een speciale fotocamera (fundusfotografie). Voor deze zogenaamde fundusscreening hoeft men niet meer naar het ziekenhuis omdat eens per drie maanden deze fundusfotografie in onze praktijk wordt verricht.

Hart- en vaatziektenspreekuur
In overeenstemming met de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) worden mensen met hart en vaatziekten driemaandelijks door de praktijkondersteuner gecontroleerd (o.a. bloeddrukmeting). De jaarcontrole wordt verricht door de huisarts (o.a. bespreking risicofactoren op hart en vaatziekten). Op deze wijze streven we er naar het risico op het onstaan van een hartinfarct, hersenbloeding, vaatvernauwing in de benen (‘etalagebenen’) zo goed mogelijk te verkleinen.